Przejdź do treści

Regulamin Sklepu Internetowego HotCoffee

Postanowienia wstępne

1. Zamawiarka, dostępna pod adresem www.hotcoffee.pl, prowadzonej przez Hot Coffee Professional Vending Marek Gierdal, adres: Cmentarna 26a, 62-030 Luboń. NIP: 7771108058.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Zamawiarki, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Hot Coffee Professional Vending Marek Gierdal, adres: Cmentarna 26a, 62-030 Luboń. NIP:7771108058
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.hotcoffee.pl, służący do zamawiania produktów ze sklepu internetowego z odbiorem osobistym w lokalu sprzedawcy.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub usługi ze Sprzedawcą.
 1. Konto – konto klienta w zamawiarce, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w zamawiarce, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Lokal – lokal w którym są przygotowywane i z którego wysyłane są zamówienia klienta.
12. Koszyk – element zamawiarki, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Maszyna – samo sprzedający automat vendingowy, w którym może zostać zrealizowany bon.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Bonu prepaid zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego oraz odbiór bonu przez adres email lub nabicie bonu od razu w automacie po otrzymaniu płatności.

Kontakt ze Sklepem

Dane teleadresowe Sprzedawcy:
Hot Coffee Professional Vending Marek Gierdal, adres: Cmentarna 26a, 62-030 Luboń.
Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@hotcoffee.pl.pl
Klient może skontaktować się telefonicznie z sprzedawcą telefonicznie w godzinach 09:00-14:00 od poniedziałku do piątku nr tel. +48 504262526 (stawka według połączeń operatora).

Wymagania techniczne

Do korzystania z sklepu, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome/Safari/Opera/Firefox/Edge, w wersji spełniającej standardy HTML 5, CSS 3, Javascript ES6 lub nowsze.
 2. aktywne konto e-mail,
 3. włączona obsługa plików cookies,,

Informacje Ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w zamawiarce, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail i hasło
 2. Założenie Konta w zamawiarce jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie aktywnego adresu e-mail i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane do Kontaktu ze Sklepem.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości rejestracji w sklepie.

Zasady składania ZamówieniaW celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać produkt z kategorii maszyny, następnie dodać go do koszyka. Produkt ten determinuje na który automat ma zostać nabity bon przedpłacony.
 2. Wybrać produkt z kategorii bony, następnie dodać go do koszyka. Produkt ten determinuje wartość przedpłaconego impulsu.
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia (zwany na stronie checkout) poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów dostarczania przedpłaconego bonu.
 1. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 2. Bon powinien zostać automatycznie nabity na automat lub kod bonu powinien zostać wysłany drogą email w zależności od wybranego sposobu dostarczenia bonu.
 3. Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy fakturę imienną dostarczaną drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość sprzedaży ze sklepu internetowego wyłącznie osobie prywatnej.

Oferowane metody dostawy oraz płatności
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego bonu, jednak w zależności od maszyny sklep zastrzega możliwość wyłączenia niektórych opcji dostawy z przyczyn technicznych w zależności od wybranej maszyny:

 1. Dostawa na wskazany w zamówieniu automat.
 2. Dostawa na wskazanego maila.
 1. Płatność Kartą typu Secure Form za pośrednictwem płatności internetowych oferowanych przez PAYU SA. (KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444)
 2. Płatność internetowa online za pomocą Blik lub innych płatności internetowych oferowanych przez PAYU SA. Płatności online w Zamawiarce są obsługiwane przez spółkę PAYU S A (KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444)

Koszty dostawy

 1. Koszt dostawy na terenie Polski znajdują się w opcjach płatności.
 2. Sklep automatycznie wylicza koszty dostaw na bazie algorytmu. Można użyć dostawy na palecie, która ma określoną cenę.
 3. Przed przejściem do wyboru płatności klient ma napisane koszty dostawy obok metody dostawy.
 4. Odbiór osobisty w lokalu darmowy.
 5. Cena dostawy na palecie drewnianej jest na sztywno określona przy opcji do wyboru.
 6. W przypadku jeśli zamówienie nie zmieści się na jednej palecie zbiorczej zamówienie zostanie zablokowane i sprzedawca skontaktuje się mailowo lub telefonicznie. Będzie wtedy trzeba osobno dokupić wysyłkę kolejnej palety.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji użytkownik może zgłaszać na adres e-mail, w formie telefonicznej w godzinach pracy infolinii lub w formie pisemnej. W zakładce kontakt na stronie internetowej www.hotcoffee.pl znajdują się dane do nawiązywania kontaktów.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego reklamowanego Produktu lub usługi.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail.
 4. Klientowi przysługuje 14. dniowy zwrot bonów elektronicznych w postaci kodów dostarczanych bezpośrednio na skrzynkę email, jeśli nie zostały one zrealizowane w automacie.
 5. W związku ze specyfikacją opcji natychmiastowego nabicia bonu na maszynę niemożliwe staje się zwrócenie bonu, z przyczyn technicznych.