Regulamin Sklepu Internetowego HotCoffee

Postanowienia wstępne

1. Zamawiarka, dostępna pod adresem www.hotcoffee.pl, prowadzonej przez Hot Coffee Professional Vending Marek Gierdal, adres: Cmentarna 26a, 62-030 Luboń. NIP: 7771108058.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Zamawiarki, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Hot Coffee Professional Vending Marek Gierdal, adres: Cmentarna 26a, 62-030 Luboń. NIP:7771108058
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.hotcoffee.pl, służący do zamawiania produktów ze sklepu internetowego z odbiorem osobistym w lokalu sprzedawcy.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 1. Konto – konto klienta w zamawiarce, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w zamawiarce, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Lokal – lokal w którym są przygotowywane i z którego wysyłane są zamówienia klienta.
12. Koszyk – element zamawiarki, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy.

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem zamawiarki internetowej oraz jej odbiór przez Klienta lub dostawa pod wskazany przez Klienta adres w mieście Białystok.

Kontakt ze Sklepem

Dane teleadresowe Sprzedawcy:
Hot Coffee Professional Vending Marek Gierdal, adres: Cmentarna 26a, 62-030 Luboń.
Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@hotcoffee.pl.pl
Klient może skontaktować się telefonicznie z sprzedawcą telefonicznie w godzinach 09:00-12:00 od poniedziałku do piątku nr tel. +48 504262526 (stawka według połączeń operatora).

Wymagania techniczne

Do korzystania z sklepu, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome/Safari/Opera/Firefox/Edge, w wersji spełniającej standardy HTML 5, CSS 3, Javascript ES6 lub nowsze.
 2. aktywne konto e-mail,
 3. włączona obsługa plików cookies,,

Informacje Ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w zamawiarce, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail i hasło
 2. Założenie Konta w zamawiarce jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie aktywnego adresu e-mail i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane do Kontaktu ze Sklepem.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości rejestracji w sklepie.

Zasady składania ZamówieniaW celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia (zwany na stronie checkout) poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
 4. Kliknąć przycisk “Do kasy”.
 1. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 2. Zamówienie nie zostanie dostarczone pod adres wskazany w formularzu, jeżeli formularz jest niewłaściwie wypełniony. Jeżeli formularz jest niewłaściwie wypełniony i Restauracja nie będzie mogła skontaktować się z klientem, realizacja zamówienia nie będzie podjęta.
 3. Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy paragon lub fakturę VAT. Faktura vat może być wydrukowana lub przesłana elektronicznie. Do wystawienia faktury wymagane jest podania numeru nip w formularzu. Domyślnie faktury wysyłane są do 7. dni roboczych na email podany w zamówieniu. Jeśli firma chce fakturę drukowaną należy zgłosić ten fakt w uwagach do zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość sprzedaży wyłącznie działalności gospodarczej, oraz spółce. Konsumenci (osoby prywatne) na obecny stan nie mogą składać zamówień.

Oferowane metody dostawy oraz płatności
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Dostawa na wskazany adres w Polsce
 2. Odbiór osobisty w punkcie firmy.
 1. Płatność przelewem bankowym.
 2. Płatność internetowa online za pomocą Blik lub innych płatności internetowych oferowanych przez PAYU SA. Płatności online w Zamawiarce są obsługiwane przez spółkę PAYU S A (KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444)

Koszty dostawy i opakowań

 1. Koszt dostawy na terenie Polski znajdują się w opcjach płatności.
 2. Sklep automatycznie wylicza koszty dostaw na bazie algorytmu. Można użyć dostawy na palecie, która ma określoną cenę.
 3. Przed przejściem do wyboru płatności klient ma napisane koszty dostawy obok metody dostawy.
 4. Odbiór osobisty w lokalu darmowy.
 5. Cena dostawy na palecie drewnianej jest na sztywno określona przy opcji do wyboru.
 6. W przypadku jeśli zamówienie nie zmieści się na jednej palecie zbiorczej zamówienie zostanie zablokowane i sprzedawca skontaktuje się mailowo lub telefonicznie. Będzie wtedy trzeba osobno dokupić wysyłkę kolejnej palety.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji użytkownik może zgłaszać na adres e-mail lub w formie pisemnej wskazane do Kontaktu z zamawiarką.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego reklamowanego Produktu.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail.