logowanie do poczty

Vending & Service

By zalogować się do poczty należy wejść na stronę www.home.pl
W prawym górnym narożniku wybrać opcję poczta.
Zalogować się podanymi danymi. login@hotcoffee.pl, hasło takie, które zostało podane.
Po zalogowaniu się należy jak najszybciej zmienić hasło na własne.